„Комаревски, Димитров и съдружници“ вече е корпоративен член на Съвета на жените в бизнеса в България

"Комаревски, Димитров и съдружници" вече е корпоративен член на Съвета на жените в бизнеса в България

С гордост споделяме, че „Комаревски, Димитров и съдружници“ е корпоративен член на Съвета на жените в бизнеса в България.

Ще подкрепим Съвета в неговата мисия да насърчава професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в ръководни позиции и да подкрепя младите специалисти, за реализиране на потенциала им в България.

Екипът на „Комаревски, Димитров и съдружници“ ще бъде представляван в Съвета от адвокат Милеслава Богданова-Мишева, специалист по трудово право, разрешаване на спорове и защита срещу дискриминация и сертифициран експерт по защита на личните данни (CIPP/E).