Uncategorized-bg

Новости в областта на трансфера на лични данни към САЩ: какво знаем за новата Tрансатлантическа рамка за защита на личните данни?

Предистория: През 2020 г. Съдът на ЕС постанови знаково решение по делото Schrems II. С него отмени т. нар. Щит за неприкосновеност (Privacy Shield) – приетото от Европейската комисия решение, съгласно което се считаше, че САЩ предоставят адекватно ниво на защита на личните данни. Наличието на Щита за неприкосновеност беше от съществено значение, защото той …

Новости в областта на трансфера на лични данни към САЩ: какво знаем за новата Tрансатлантическа рамка за защита на личните данни? Read More »

Регулаторни новости при употребата на лекарствени продукти извън разрешението за употреба (off label) и състрадателната употреба

Предстои да влязат в сила нормативни промени, свързани с процедурата при употреба на лекарствени продукти извън условията на разрешението за употреба и които съответно не са в съответствие с кратката характеристика на продукта – т.нар. off label употреба. След проведено обществено обсъждане в периода 9 февруари – 11 март 2022 г., на 31 май 2022 …

Регулаторни новости при употребата на лекарствени продукти извън разрешението за употреба (off label) и състрадателната употреба Read More »

Адв. Комаревски цитиран в статия на Агенция Франс Прес.

Адв. Комаревски отново пред изданието на ФрансПрес за проверка на факти – този път относно подвеждащи твърдения за „биологични експерименти“ върху български войници

Адв. Комаревски отново беше цитиран в материал на Агенция Франс Прес за проверка на факти, този път относно подвеждащи твърдения в интернет за документи, за които се твърди, че показват, че САЩ планира „биологични експерименти“ върху български войници. В статията си, журналистът Росен Босев проверява фактите и публикуваните в интернет документи, които се отнасят до …

Адв. Комаревски отново пред изданието на ФрансПрес за проверка на факти – този път относно подвеждащи твърдения за „биологични експерименти“ върху български войници Read More »

Венелин Димитров, Иля Комаревски и Милеслава Богданова – Мишева с признание в класацията Chambers Europe 2022

Венелин Димитров, Иля Комаревски и Милеслава Богданова – Мишева получиха високо признание в класацията Chambers Europe 2022 в следните области: Корпоративно / Търговско право Конкурентно право / Антитръст Разрешаване на спорове Трудово право Венелин Димитров получава признание за своите „страхотни умения за управление на проекти„. Клиентите също така казват, че той има „отличен опит в …

Венелин Димитров, Иля Комаревски и Милеслава Богданова – Мишева с признание в класацията Chambers Europe 2022 Read More »

„Комаревски, Димитров и съдружници“ вече е корпоративен член на Съвета на жените в бизнеса в България

С гордост споделяме, че „Комаревски, Димитров и съдружници“ е корпоративен член на Съвета на жените в бизнеса в България. Ще подкрепим Съвета в неговата мисия да насърчава професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в ръководни позиции и да подкрепя младите специалисти, за реализиране на потенциала им в България. Екипът …

„Комаревски, Димитров и съдружници“ вече е корпоративен член на Съвета на жените в бизнеса в България Read More »

The European Union is expected to grant temporary protection to all Ukraine Refugees. What would that mean in Bulgaria?

Очаква се Европейският съюз да предостави временна закрила на бежанците от Украйна. Какво означава това за България?

По-рано тази седмица Европейската комисия предложи предоставянето на временна закрила на хората, бягащи от войната в Украйна, за период до три години. Решението на Съвета на ЕС се очаква в четвъртък, 3-ти март. Ако Съветът приеме такова решение, това ще бъде първият път, в който се предоставя временна закрила на територията на ЕС. Какво е …

Очаква се Европейският съюз да предостави временна закрила на бежанците от Украйна. Какво означава това за България? Read More »

Новият Регламент на ЕС относно клиничните изпитвания вече е в сила. Как ще си взаимодействат правилата на този регламент с GDPR – опит за отговори и още въпроси

От последния ден на януари 2022 г., след известно отлагане, започна официалното приложение на Регламент (ЕС) 536/2014 г. относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба („Регламентът относно клиничните изпитвания“). Една от много цели, които този регламент си поставя, е да гарантира провеждането на безопасни клинични изпитвания, посредством които да се генерират надеждни и …

Новият Регламент на ЕС относно клиничните изпитвания вече е в сила. Как ще си взаимодействат правилата на този регламент с GDPR – опит за отговори и още въпроси Read More »

Ще прехвърляте вземане – а получихте ли съгласие по GDPR?

Влизането в сила на Общия регламент относно защитата на данните, добил публичност и в България като GDPR, имаше за цел да предостави нови възможности. За потребителите, субекти на данните, това е възможността да имат контрол върху личната си информация – кой, къде, как и защо я използва. За бизнесите Регламентът утежни процесите, за да се …

Ще прехвърляте вземане – а получихте ли съгласие по GDPR? Read More »