Uncategorized-bg

„Комаревски, Димитров и съдружници“ вече е корпоративен член на Българския форум на бизнес лидерите

С гордост споделяме, че „Комаревски, Димитров и съдружници“ е корпоративен член на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) – бизнес асоциация, която насърчава прозрачното управление, корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие на частния сектор. Вярваме, че заедно можем да допринесем за по-добра бизнес екосистема, основана на етика, иновативност и устойчив растеж!

Нова мярка насърчава предприемачи от трети страни да развиват бизнес в България

Благодарение на приетата процедура за кандидатстване и издаване на Стартъп визи България вече е една стъпка по-близо до превръщането си в притегателен център за предприемачи, които искат да стартират иновативен бизнес у нас. С въвеждането на Стартъп визата страната ни се нарежда до други европейски държави, в които подобни правни възможности съществуват отдавна. Какво представлява …

Нова мярка насърчава предприемачи от трети страни да развиват бизнес в България Read More »

Нова стъпка към правната уредба за сигурен трансфер на лични данни между ЕС и САЩ

През 2022 г. въпросът за свободното движение на лични данни между Европейския съюз и Съединените щати е една от най-актуалните теми. Краят на март 2022 г. беше знаков момент, тъй като тогава ЕС и САЩ постигнаха принципно споразумение по т.нар. Трансатлантическа рамка за защита на личните данни (можете да си припомните нашата информация по въпроса …

Нова стъпка към правната уредба за сигурен трансфер на лични данни между ЕС и САЩ Read More »

Нов Регламент за групово освобождаване на вертикални споразумения 2022/720 в сила от 1 юни 2022

На 1 юни 2022 г. влезе в сила нов Регламент за групово освобождаване на вертикални споразумения 2022/720 (наричан по-долу „Регламентът„). Той замени Регламент 330/2010, който се прилагаше до 31 май 2022 г. Новият Регламент определя изменени правила за групово освобождаване на определени вертикални споразумения от забраните на член 101 от ДФЕС, насочени към защита на …

Нов Регламент за групово освобождаване на вертикални споразумения 2022/720 в сила от 1 юни 2022 Read More »

Лични данни ли са имейлът и телефонният номер?

Ново Становище на Комисия за защита на личните данни („КЗЛД“) отговаря на въпроса дали електронната поща и мобилният номер попадат в обхвата на понятието „лични данни“. Анализът е извършен по запитване на омбудсмана на Република България във връзка с предложени промени в Закона за пътищата. Въпреки това представеното от КЗЛД становище е общо, а не …

Лични данни ли са имейлът и телефонният номер? Read More »

Ограничения в клаузата за работа при друг работодател и още актуални промени в Кодекса на труда

В последните дни преди разпускането на Народното събрание то все пак успя да приеме предложените още през пролетта промени в Кодекса на труда. Бурната медийна реакция във връзка с тях би създала погрешното впечатление, че единствената новост е въвеждането на отпуск за бащите за отглеждане на деца до 8-годишна възраст. Промените обаче всъщност са осезаемо …

Ограничения в клаузата за работа при друг работодател и още актуални промени в Кодекса на труда Read More »

България: Клаузи за непривличане на служители в търговски договори

Какво представлява клаузата за забрана на привличането на служители? Клаузата за забрана на привличането на служители, наричана още клауза за ненаемане, е договорно споразумение, което ограничава наемането и привличането на служители на дадено предприятие. Ефектът на клаузите за ненаемане е подобен на клаузите за забрана на конкурентна дейност, които обикновено целят да ограничат конкуренцията за …

България: Клаузи за непривличане на служители в търговски договори Read More »

Облекчен ред за изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ за собствено потребление

В изпълнение на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, както и на мярка от Националния план за възстановяване и устойчивост, и след сериозни дебати и промени в първоначално внесения от правителството в оставка законопроект, със Закон за допълнение на …

Облекчен ред за изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ за собствено потребление Read More »

„Комаревски, Димитров и съдружници“ консултира KONE при придобиването на Лифтком Сервиз

„Комаревски, Димитров и съдружници“ консултира българското дъщерно дружество на KONE Corporation, глобален лидер в производството на асансьори и ескалатори, при придобиването на Лифтком Сервиз, местен лидер в поддръжката на асансьори и ескалатори. Придобиването приключи в началото на юни 2022 г. и разшири обхвата на дейността по поддръжка на KONE в България. Екипът на „Комаревски, Димитров …

„Комаревски, Димитров и съдружници“ консултира KONE при придобиването на Лифтком Сервиз Read More »

Лицата, които пускат на пазара пластмасови продукти за еднократна употреба подлежат на регистрация от 1 септември 2022 г.

Съгласно чл. 45, ал. 1, т. 13 от Закона за управление на отпадъците е въведено задължение за регистрация в публичния регистър, поддържан от Изпълнителната агенция по околната среда („ИАОС“), на лицата, които пускат на пазара опаковани стоки. С чл. 31, ал. 1 от Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда …

Лицата, които пускат на пазара пластмасови продукти за еднократна употреба подлежат на регистрация от 1 септември 2022 г. Read More »

Новости в областта на трансфера на лични данни към САЩ: какво знаем за новата Tрансатлантическа рамка за защита на личните данни?

Предистория: През 2020 г. Съдът на ЕС постанови знаково решение по делото Schrems II. С него отмени т. нар. Щит за неприкосновеност (Privacy Shield) – приетото от Европейската комисия решение, съгласно което се считаше, че САЩ предоставят адекватно ниво на защита на личните данни. Наличието на Щита за неприкосновеност беше от съществено значение, защото той …

Новости в областта на трансфера на лични данни към САЩ: какво знаем за новата Tрансатлантическа рамка за защита на личните данни? Read More »

Регулаторни новости при употребата на лекарствени продукти извън разрешението за употреба (off label) и състрадателната употреба

Предстои да влязат в сила нормативни промени, свързани с процедурата при употреба на лекарствени продукти извън условията на разрешението за употреба и които съответно не са в съответствие с кратката характеристика на продукта – т.нар. off label употреба. След проведено обществено обсъждане в периода 9 февруари – 11 март 2022 г., на 31 май 2022 …

Регулаторни новости при употребата на лекарствени продукти извън разрешението за употреба (off label) и състрадателната употреба Read More »