Uncategorized-bg

Какво се променя след премахването на хартиената трудова книжка?

Какво се променя след премахването на хартиената трудова книжка?

На 10.10.2023 г., в брой 85 на Държавен вестник беше обнародван Закон за изменение и допълнение („ЗИД“) на Кодекса на труда („КТ“), в който се съдържат дълго чаканите изменения, касаещи премахването на хартиената трудова книжка. Още преди официалното си публикуване тези текстове предизвикаха широк обществен отзвук, доколкото всеобщото разбиране за трудовата книжка беше, че същата …

Какво се променя след премахването на хартиената трудова книжка? Read More »

Корпоративни PPA

Корпоративни PPA

Какво е PPA? PPA (от англ. „power purchase agreement“) е споразумение за продажба на определено количество електрическа енергия, произведено от възобновяем енергиен източник (ВЕИ). Характерно за PPA е, че се сключва за сравнително дълъг период от време (между 10 и 20 години) при фиксирана цена или цена, свързана с пазарни фактори. Какво е предназначението на …

Корпоративни PPA Read More »

Какви са новите задължения за гражданите и бизнеса след измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“) от юли 2023 г.?

Какви са новите задължения за гражданите и бизнеса след измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“) от юли 2023 г.?

На 14.07.2023 г., в брой 60 на Държавен вестник, бяха обнародвани изменения в ЗМИП, с които се транспонират някои изисквания съгласно Петата директива относно борбата с изпирането на пари (Директива (ЕС) 2018/843) и се въвеждат допълнителни мерки за подобряване на механизмите за борба с изпирането на пари и финансиране на тероризма. С измененията в ЗМИП …

Какви са новите задължения за гражданите и бизнеса след измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“) от юли 2023 г.? Read More »