Uncategorized-bg

Нова посока за фармацевтичната регулация в Европейския съюз

Нова посока за фармацевтичната регулация в Европейския съюз

На 26 април 2023 г., след неколкократни отлагания, Европейската комисия („ЕК“ / „Комисията“) обяви вижданията си за реформа във фармацевтичното законодателство. Предложенията на Комисията се определят като най-мащабните промени в тази насока за последните 20 години. Комисията публикува проекти на нови регламент и директива, които да заменят действащото фармацевтично законодателство, като се стремят към постигане …

Нова посока за фармацевтичната регулация в Европейския съюз Read More »

Актуални промени при командироването на работници и служители

Актуални промени при командироването на работници и служители

В изминалите дни широка публичност добиха последните изменения в режима на командироването на работници и служители – както на територията на Република България, така и в чужбина. Основният акцент без съмнение се поставя върху финансовите параметри на промените. Минималният размер на дневните пари при командировка в страната се увеличи двойно до 20 лева, ако работникът …

Актуални промени при командироването на работници и служители Read More »

Европейската комисия проправя пътя за новo споразумение за свободно движение на данни между ЕС и САЩ

Европейската комисия проправя пътя за новo споразумение за свободно движение на данни между ЕС и САЩ

ЕС и САЩ са още една стъпка по-близо до осигуряването на свободен поток от данни помежду си. Развитието на отношенията им идва след като двете страни постигнаха основополагащо споразумение за нова Tрансатлантическа рамка за защита на личните данни (наричана по-долу „Рамката“) през март тази година (можете да си припомните нашия преглед на въпроса тук). Какво …

Европейската комисия проправя пътя за новo споразумение за свободно движение на данни между ЕС и САЩ Read More »

Нова европейска директива, насърчаваща равенството между половете

Нова европейска директива, насърчаваща равенството между половете

С решение от 22 ноември 2022 г. Европейският Парламент слага край на продължилата близо десет години процедура по приемането на Директива за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества, листвани на фондовата борса и за свързаните с това мерки (Директивата). Окончателният текст e подписан от представителите на Европейския съвет и Парламента на 23 …

Нова европейска директива, насърчаваща равенството между половете Read More »

„Комаревски, Димитров и съдружници“ вече е корпоративен член на Българския форум на бизнес лидерите

„Комаревски, Димитров и съдружници“ вече е корпоративен член на Българския форум на бизнес лидерите

С гордост споделяме, че „Комаревски, Димитров и съдружници“ е корпоративен член на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) – бизнес асоциация, която насърчава прозрачното управление, корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие на частния сектор. Вярваме, че заедно можем да допринесем за по-добра бизнес екосистема, основана на етика, иновативност и устойчив растеж!

Нова мярка насърчава предприемачи от трети страни да развиват бизнес в България

Нова мярка насърчава предприемачи от трети страни да развиват бизнес в България

Благодарение на приетата процедура за кандидатстване и издаване на Стартъп визи България вече е една стъпка по-близо до превръщането си в притегателен център за предприемачи, които искат да стартират иновативен бизнес у нас. С въвеждането на Стартъп визата страната ни се нарежда до други европейски държави, в които подобни правни възможности съществуват отдавна. Какво представлява …

Нова мярка насърчава предприемачи от трети страни да развиват бизнес в България Read More »

Нова стъпка към правната уредба за сигурен трансфер на лични данни между ЕС и САЩ

Нова стъпка към правната уредба за сигурен трансфер на лични данни между ЕС и САЩ

През 2022 г. въпросът за свободното движение на лични данни между Европейския съюз и Съединените щати е една от най-актуалните теми. Краят на март 2022 г. беше знаков момент, тъй като тогава ЕС и САЩ постигнаха принципно споразумение по т.нар. Трансатлантическа рамка за защита на личните данни (можете да си припомните нашата информация по въпроса …

Нова стъпка към правната уредба за сигурен трансфер на лични данни между ЕС и САЩ Read More »

Нов Регламент за групово освобождаване на вертикални споразумения 2022/720 в сила от 1 юни 2022

Нов Регламент за групово освобождаване на вертикални споразумения 2022/720 в сила от 1 юни 2022

На 1 юни 2022 г. влезе в сила нов Регламент за групово освобождаване на вертикални споразумения 2022/720 (наричан по-долу „Регламентът„). Той замени Регламент 330/2010, който се прилагаше до 31 май 2022 г. Новият Регламент определя изменени правила за групово освобождаване на определени вертикални споразумения от забраните на член 101 от ДФЕС, насочени към защита на …

Нов Регламент за групово освобождаване на вертикални споразумения 2022/720 в сила от 1 юни 2022 Read More »

Лични данни ли са имейлът и телефонният номер?

Лични данни ли са имейлът и телефонният номер?

Ново Становище на Комисия за защита на личните данни („КЗЛД“) отговаря на въпроса дали електронната поща и мобилният номер попадат в обхвата на понятието „лични данни“. Анализът е извършен по запитване на омбудсмана на Република България във връзка с предложени промени в Закона за пътищата. Въпреки това представеното от КЗЛД становище е общо, а не …

Лични данни ли са имейлът и телефонният номер? Read More »

Ограничения в клаузата за работа при друг работодател и още актуални промени в Кодекса на труда

Ограничения в клаузата за работа при друг работодател и още актуални промени в Кодекса на труда

В последните дни преди разпускането на Народното събрание то все пак успя да приеме предложените още през пролетта промени в Кодекса на труда. Бурната медийна реакция във връзка с тях би създала погрешното впечатление, че единствената новост е въвеждането на отпуск за бащите за отглеждане на деца до 8-годишна възраст. Промените обаче всъщност са осезаемо …

Ограничения в клаузата за работа при друг работодател и още актуални промени в Кодекса на труда Read More »

България: Клаузи за непривличане на служители в търговски договори

България: Клаузи за непривличане на служители в търговски договори

Какво представлява клаузата за забрана на привличането на служители? Клаузата за забрана на привличането на служители, наричана още клауза за ненаемане, е договорно споразумение, което ограничава наемането и привличането на служители на дадено предприятие. Ефектът на клаузите за ненаемане е подобен на клаузите за забрана на конкурентна дейност, които обикновено целят да ограничат конкуренцията за …

България: Клаузи за непривличане на служители в търговски договори Read More »

Облекчен ред за изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ за собствено потребление

Облекчен ред за изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ за собствено потребление

В изпълнение на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, както и на мярка от Националния план за възстановяване и устойчивост, и след сериозни дебати и промени в първоначално внесения от правителството в оставка законопроект, със Закон за допълнение на …

Облекчен ред за изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ за собствено потребление Read More »