Uncategorized-bg

Лични данни ли са имейлът и телефонният номер?

Ново Становище на Комисия за защита на личните данни („КЗЛД“) отговаря на въпроса дали електронната поща и мобилният номер попадат в обхвата на понятието „лични данни“. Анализът е извършен по запитване на омбудсмана на Република България във връзка с предложени промени в Закона за пътищата. Въпреки това представеното от КЗЛД становище е общо, а не …

Лични данни ли са имейлът и телефонният номер? Read More »

Ограничения в клаузата за работа при друг работодател и още актуални промени в Кодекса на труда

В последните дни преди разпускането на Народното събрание то все пак успя да приеме предложените още през пролетта промени в Кодекса на труда. Бурната медийна реакция във връзка с тях би създала погрешното впечатление, че единствената новост е въвеждането на отпуск за бащите за отглеждане на деца до 8-годишна възраст. Промените обаче всъщност са осезаемо …

Ограничения в клаузата за работа при друг работодател и още актуални промени в Кодекса на труда Read More »

България: Клаузи за непривличане на служители в търговски договори

Какво представлява клаузата за забрана на привличането на служители? Клаузата за забрана на привличането на служители, наричана още клауза за ненаемане, е договорно споразумение, което ограничава наемането и привличането на служители на дадено предприятие. Ефектът на клаузите за ненаемане е подобен на клаузите за забрана на конкурентна дейност, които обикновено целят да ограничат конкуренцията за …

България: Клаузи за непривличане на служители в търговски договори Read More »

Облекчен ред за изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ за собствено потребление

В изпълнение на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, както и на мярка от Националния план за възстановяване и устойчивост, и след сериозни дебати и промени в първоначално внесения от правителството в оставка законопроект, със Закон за допълнение на …

Облекчен ред за изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ за собствено потребление Read More »

„Комаревски, Димитров и съдружници“ консултира KONE при придобиването на Лифтком Сервиз

„Комаревски, Димитров и съдружници“ консултира българското дъщерно дружество на KONE Corporation, глобален лидер в производството на асансьори и ескалатори, при придобиването на Лифтком Сервиз, местен лидер в поддръжката на асансьори и ескалатори. Придобиването приключи в началото на юни 2022 г. и разшири обхвата на дейността по поддръжка на KONE в България. Екипът на „Комаревски, Димитров …

„Комаревски, Димитров и съдружници“ консултира KONE при придобиването на Лифтком Сервиз Read More »

Лицата, които пускат на пазара пластмасови продукти за еднократна употреба подлежат на регистрация от 1 септември 2022 г.

Съгласно чл. 45, ал. 1, т. 13 от Закона за управление на отпадъците е въведено задължение за регистрация в публичния регистър, поддържан от Изпълнителната агенция по околната среда („ИАОС“), на лицата, които пускат на пазара опаковани стоки. С чл. 31, ал. 1 от Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда …

Лицата, които пускат на пазара пластмасови продукти за еднократна употреба подлежат на регистрация от 1 септември 2022 г. Read More »

Новости в областта на трансфера на лични данни към САЩ: какво знаем за новата Tрансатлантическа рамка за защита на личните данни?

Предистория: През 2020 г. Съдът на ЕС постанови знаково решение по делото Schrems II. С него отмени т. нар. Щит за неприкосновеност (Privacy Shield) – приетото от Европейската комисия решение, съгласно което се считаше, че САЩ предоставят адекватно ниво на защита на личните данни. Наличието на Щита за неприкосновеност беше от съществено значение, защото той …

Новости в областта на трансфера на лични данни към САЩ: какво знаем за новата Tрансатлантическа рамка за защита на личните данни? Read More »

Регулаторни новости при употребата на лекарствени продукти извън разрешението за употреба (off label) и състрадателната употреба

Предстои да влязат в сила нормативни промени, свързани с процедурата при употреба на лекарствени продукти извън условията на разрешението за употреба и които съответно не са в съответствие с кратката характеристика на продукта – т.нар. off label употреба. След проведено обществено обсъждане в периода 9 февруари – 11 март 2022 г., на 31 май 2022 …

Регулаторни новости при употребата на лекарствени продукти извън разрешението за употреба (off label) и състрадателната употреба Read More »

Адв. Комаревски цитиран в статия на Агенция Франс Прес.

Адв. Комаревски отново пред изданието на ФрансПрес за проверка на факти – този път относно подвеждащи твърдения за „биологични експерименти“ върху български войници

Адв. Комаревски отново беше цитиран в материал на Агенция Франс Прес за проверка на факти, този път относно подвеждащи твърдения в интернет за документи, за които се твърди, че показват, че САЩ планира „биологични експерименти“ върху български войници. В статията си, журналистът Росен Босев проверява фактите и публикуваните в интернет документи, които се отнасят до …

Адв. Комаревски отново пред изданието на ФрансПрес за проверка на факти – този път относно подвеждащи твърдения за „биологични експерименти“ върху български войници Read More »

Венелин Димитров, Иля Комаревски и Милеслава Богданова – Мишева с признание в класацията Chambers Europe 2022

Венелин Димитров, Иля Комаревски и Милеслава Богданова – Мишева получиха високо признание в класацията Chambers Europe 2022 в следните области: Корпоративно / Търговско право Конкурентно право / Антитръст Разрешаване на спорове Трудово право Венелин Димитров получава признание за своите „страхотни умения за управление на проекти„. Клиентите също така казват, че той има „отличен опит в …

Венелин Димитров, Иля Комаревски и Милеслава Богданова – Мишева с признание в класацията Chambers Europe 2022 Read More »

„Комаревски, Димитров и съдружници“ вече е корпоративен член на Съвета на жените в бизнеса в България

С гордост споделяме, че „Комаревски, Димитров и съдружници“ е корпоративен член на Съвета на жените в бизнеса в България. Ще подкрепим Съвета в неговата мисия да насърчава професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в ръководни позиции и да подкрепя младите специалисти, за реализиране на потенциала им в България. Екипът …

„Комаревски, Димитров и съдружници“ вече е корпоративен член на Съвета на жените в бизнеса в България Read More »

The European Union is expected to grant temporary protection to all Ukraine Refugees. What would that mean in Bulgaria?

Очаква се Европейският съюз да предостави временна закрила на бежанците от Украйна. Какво означава това за България?

По-рано тази седмица Европейската комисия предложи предоставянето на временна закрила на хората, бягащи от войната в Украйна, за период до три години. Решението на Съвета на ЕС се очаква в четвъртък, 3-ти март. Ако Съветът приеме такова решение, това ще бъде първият път, в който се предоставя временна закрила на територията на ЕС. Какво е …

Очаква се Европейският съюз да предостави временна закрила на бежанците от Украйна. Какво означава това за България? Read More »