Нова мярка насърчава предприемачи от трети страни да развиват бизнес в България

Нова мярка насърчава предприемачи от трети страни да развиват бизнес в България

Благодарение на приетата процедура за кандидатстване и издаване на Стартъп визи България вече е една стъпка по-близо до превръщането си в притегателен център за предприемачи, които искат да стартират иновативен бизнес у нас. С въвеждането на Стартъп визата страната ни се нарежда до други европейски държави, в които подобни правни възможности съществуват отдавна.

  • Какво представлява Стартъп визата?

Стартъп визата е удостоверение за високотехнологичен и/или иновативен проект. Получава се от министъра на иновациите и растежа и е валидна за срок от една година от датата на издаването ѝ. Този срок може да бъде продължен с още две години, ако предприемачът междувременно е станал съдружник или акционер в българско търговско дружество. Необходимо е обаче предметът на дейност на дружеството да е същият, като заявената дейност за издаването на Стартъп визата, а чужденецът трябва да притежава поне 50% от капитала му.

Стартъп визата не е тип виза за пребиваване в България. Тя удостоверява единствено, че на носителя ѝ е позволено да развива проект, предвиждащ извършването на високотехнологична и/или иновативна дейност на територията на страната. Затова предприемачите, получили Стартъп виза, не са освободени от задължението да уредят законно престоя си в България.

  • Каква е процедурата на кандидатстване за Стартъп виза?

За Стартъп виза може да кандидатства всеки предприемач – гражданин на държава извън Европейския съюз. Заявителят може да посочи още двама участници в екипа по разработване на проекта, като обоснове в бизнес плана необходимостта от тяхното включване.

Заявленията за издаване на Стартъп виза се подават онлайн на сайта на Министерството на иновациите и растежа и могат да бъдат както на български, така и на английски език. Подаването на заявление е безплатно. Към него се прилагат документи, сред които бизнес план и презентация на проекта, доказателство за наличие на лични средства в минимален размер, финансови прогнози и други.

Размерът на капитала на дружеството, чрез което ще се осъществява стартъп проекта, е без значение. Няма и изискване за откриване на определен брой работни места за български граждани, каквото е налично в други европейски държави. За издаване на Стартъп визата, както и за удължаването на срока ѝ, не се събират такси.

  • Каква е ползата от Стартъп визата за бизнеса в България?

Очаква се новата правна възможност да позволи на България да привлече човешки капитал, ноу-хау, инвестиции и нови бизнес възможности. Разработването на проектите ще създава условия за възникване на нови високотехнологични компании и свързаните с това нови работни места.

За повече информация можете да се обърнете към:
адв. Иля Комаревски, Съдружник
ilya.komarevski@kdp-law.com
адв. Милеслава Богданова-Мишева, Старши правен консултант
mileslava.bogdanova@kdp-law.com