Ще прехвърляте вземане – а получихте ли съгласие по GDPR?

Ще прехвърляте вземане – а получихте ли съгласие по GDPR?

Влизането в сила на Общия регламент относно защитата на данните, добил публичност и в България като GDPR, имаше за цел да предостави нови възможности. За потребителите, субекти на данните, това е възможността да имат контрол върху личната си информация – кой, къде, как и защо я използва. За бизнесите Регламентът утежни процесите, за да се […]

Ще прехвърляте вземане – а получихте ли съгласие по GDPR? Read More »