Novini

Нови формални изисквания към работата от разстояние и „право на изключване“ - какво предвиждат последните изменения в Кодекса на труда

Нови формални изисквания към работата от разстояние и „право на изключване“ – какво предвиждат последните изменения в Кодекса на труда

Дългоочакваните от бизнеса промени в режима на работа от разстояние са вече факт с последните изменения в Кодекса на труда. Макар да придобиха огромна публичност в процеса на приемането им, в същината си те не доведоха до съществена промяна в правната уредба на т. нар. хоум офис. И все пак, на работодателите ще се наложи […]

Нови формални изисквания към работата от разстояние и „право на изключване“ – какво предвиждат последните изменения в Кодекса на труда Read More »

Равно заплащане за равностоен труд – предстоящи правни промени и нови задължения за работодателите

Равно заплащане за равностоен труд – предстоящи правни промени и нови задължения за работодателите

Европейският съюз устойчиво продължава към изпълнение на своята цел „Съюз на равенство: Стратегия за равенство между половете (2020 – 2025 г.)“. В тази връзка преди няколко месеца бе приета Директивата за жените в бордовете (припомнете си нашия материал по темата тук). В средата на месец май пък бе официално публикувана Директива (ЕС) 2023/970 на Европейския

Равно заплащане за равностоен труд – предстоящи правни промени и нови задължения за работодателите Read More »

Нова посока за фармацевтичната регулация в Европейския съюз

Нова посока за фармацевтичната регулация в Европейския съюз

На 26 април 2023 г., след неколкократни отлагания, Европейската комисия („ЕК“ / „Комисията“) обяви вижданията си за реформа във фармацевтичното законодателство. Предложенията на Комисията се определят като най-мащабните промени в тази насока за последните 20 години. Комисията публикува проекти на нови регламент и директива, които да заменят действащото фармацевтично законодателство, като се стремят към постигане

Нова посока за фармацевтичната регулация в Европейския съюз Read More »

Актуални промени при командироването на работници и служители

Актуални промени при командироването на работници и служители

В изминалите дни широка публичност добиха последните изменения в режима на командироването на работници и служители – както на територията на Република България, така и в чужбина. Основният акцент без съмнение се поставя върху финансовите параметри на промените. Минималният размер на дневните пари при командировка в страната се увеличи двойно до 20 лева, ако работникът

Актуални промени при командироването на работници и служители Read More »

Европейската комисия проправя пътя за новo споразумение за свободно движение на данни между ЕС и САЩ

Европейската комисия проправя пътя за новo споразумение за свободно движение на данни между ЕС и САЩ

ЕС и САЩ са още една стъпка по-близо до осигуряването на свободен поток от данни помежду си. Развитието на отношенията им идва след като двете страни постигнаха основополагащо споразумение за нова Tрансатлантическа рамка за защита на личните данни (наричана по-долу „Рамката“) през март тази година (можете да си припомните нашия преглед на въпроса тук). Какво

Европейската комисия проправя пътя за новo споразумение за свободно движение на данни между ЕС и САЩ Read More »

Нова европейска директива, насърчаваща равенството между половете

Нова европейска директива, насърчаваща равенството между половете

С решение от 22 ноември 2022 г. Европейският Парламент слага край на продължилата близо десет години процедура по приемането на Директива за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества, листвани на фондовата борса и за свързаните с това мерки (Директивата). Окончателният текст e подписан от представителите на Европейския съвет и Парламента на 23

Нова европейска директива, насърчаваща равенството между половете Read More »

„Комаревски, Димитров и съдружници“ вече е корпоративен член на Българския форум на бизнес лидерите

„Комаревски, Димитров и съдружници“ вече е корпоративен член на Българския форум на бизнес лидерите

С гордост споделяме, че „Комаревски, Димитров и съдружници“ е корпоративен член на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) – бизнес асоциация, която насърчава прозрачното управление, корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие на частния сектор. Вярваме, че заедно можем да допринесем за по-добра бизнес екосистема, основана на етика, иновативност и устойчив растеж!

„Комаревски, Димитров и съдружници“ вече е корпоративен член на Българския форум на бизнес лидерите Read More »

Нова мярка насърчава предприемачи от трети страни да развиват бизнес в България

Нова мярка насърчава предприемачи от трети страни да развиват бизнес в България

Благодарение на приетата процедура за кандидатстване и издаване на Стартъп визи България вече е една стъпка по-близо до превръщането си в притегателен център за предприемачи, които искат да стартират иновативен бизнес у нас. С въвеждането на Стартъп визата страната ни се нарежда до други европейски държави, в които подобни правни възможности съществуват отдавна. Стартъп визата

Нова мярка насърчава предприемачи от трети страни да развиват бизнес в България Read More »

Нова стъпка към правната уредба за сигурен трансфер на лични данни между ЕС и САЩ

Нова стъпка към правната уредба за сигурен трансфер на лични данни между ЕС и САЩ

През 2022 г. въпросът за свободното движение на лични данни между Европейския съюз и Съединените щати е една от най-актуалните теми. Краят на март 2022 г. беше знаков момент, тъй като тогава ЕС и САЩ постигнаха принципно споразумение по т.нар. Трансатлантическа рамка за защита на личните данни (можете да си припомните нашата информация по въпроса

Нова стъпка към правната уредба за сигурен трансфер на лични данни между ЕС и САЩ Read More »

Нов Регламент за групово освобождаване на вертикални споразумения 2022/720 в сила от 1 юни 2022

Нов Регламент за групово освобождаване на вертикални споразумения 2022/720 в сила от 1 юни 2022

На 1 юни 2022 г. влезе в сила нов Регламент за групово освобождаване на вертикални споразумения 2022/720 (наричан по-долу „Регламентът„). Той замени Регламент 330/2010, който се прилагаше до 31 май 2022 г. Новият Регламент определя изменени правила за групово освобождаване на определени вертикални споразумения от забраните на член 101 от ДФЕС, насочени към защита на

Нов Регламент за групово освобождаване на вертикални споразумения 2022/720 в сила от 1 юни 2022 Read More »

Лични данни ли са имейлът и телефонният номер?

Лични данни ли са имейлът и телефонният номер?

Ново Становище на Комисия за защита на личните данни („КЗЛД“) отговаря на въпроса дали електронната поща и мобилният номер попадат в обхвата на понятието „лични данни“. Анализът е извършен по запитване на омбудсмана на Република България във връзка с предложени промени в Закона за пътищата. Въпреки това представеното от КЗЛД становище е общо, а не

Лични данни ли са имейлът и телефонният номер? Read More »

Ограничения в клаузата за работа при друг работодател и още актуални промени в Кодекса на труда

Ограничения в клаузата за работа при друг работодател и още актуални промени в Кодекса на труда

В последните дни преди разпускането на Народното събрание то все пак успя да приеме предложените още през пролетта промени в Кодекса на труда. Бурната медийна реакция във връзка с тях би създала погрешното впечатление, че единствената новост е въвеждането на отпуск за бащите за отглеждане на деца до 8-годишна възраст. Промените обаче всъщност са осезаемо

Ограничения в клаузата за работа при друг работодател и още актуални промени в Кодекса на труда Read More »