Новият Регламент на ЕС относно клиничните изпитвания вече е в сила. Как ще си взаимодействат правилата на този регламент с GDPR – опит за отговори и още въпроси

Новият Регламент на ЕС относно клиничните изпитвания вече е в сила. Как ще си взаимодействат правилата на този регламент с GDPR – опит за отговори и още въпроси

От последния ден на януари 2022 г., след известно отлагане, започна официалното приложение на Регламент (ЕС) 536/2014 г. относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба („Регламентът относно клиничните изпитвания“). Една от много цели, които този регламент си поставя, е да гарантира провеждането на безопасни клинични изпитвания, посредством които да се генерират надеждни и […]

Новият Регламент на ЕС относно клиничните изпитвания вече е в сила. Как ще си взаимодействат правилата на този регламент с GDPR – опит за отговори и още въпроси Read More »