The European Union is expected to grant temporary protection to all Ukraine Refugees. What would that mean in Bulgaria?

Очаква се Европейският съюз да предостави временна закрила на бежанците от Украйна. Какво означава това за България?

По-рано тази седмица Европейската комисия предложи предоставянето на временна закрила на хората, бягащи от войната в Украйна, за период до три години. Решението на Съвета на ЕС се очаква в четвъртък, 3-ти март. Ако Съветът приеме такова решение, това ще бъде първият път, в който се предоставя временна закрила на територията на ЕС. Какво е […]

Очаква се Европейският съюз да предостави временна закрила на бежанците от Украйна. Какво означава това за България? Read More »