Лицата, които пускат на пазара пластмасови продукти за еднократна употреба подлежат на регистрация от 1 септември 2022 г.

Лицата, които пускат на пазара пластмасови продукти за еднократна употреба подлежат на регистрация от 1 септември 2022 г.

Съгласно чл. 45, ал. 1, т. 13 от Закона за управление на отпадъците е въведено задължение за регистрация в публичния регистър, поддържан от Изпълнителната агенция по околната среда („ИАОС“), на лицата, които пускат на пазара опаковани стоки. С чл. 31, ал. 1 от Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда …

Лицата, които пускат на пазара пластмасови продукти за еднократна употреба подлежат на регистрация от 1 септември 2022 г. Read More »