Облекчен ред за изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ за собствено потребление

Облекчен ред за изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ за собствено потребление

В изпълнение на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, както и на мярка от Националния план за възстановяване и устойчивост, и след сериозни дебати и промени в първоначално внесения от правителството в оставка законопроект, със Закон за допълнение на […]

Облекчен ред за изграждане на обекти за производство на електрическа енергия от ВЕИ за собствено потребление Read More »