България: Клаузи за непривличане на служители в търговски договори

България: Клаузи за непривличане на служители в търговски договори

Какво представлява клаузата за забрана на привличането на служители? Клаузата за забрана на привличането на служители, наричана още клауза за ненаемане, е договорно споразумение, което ограничава наемането и привличането на служители на дадено предприятие. Ефектът на клаузите за ненаемане е подобен на клаузите за забрана на конкурентна дейност, които обикновено целят да ограничат конкуренцията за […]

България: Клаузи за непривличане на служители в търговски договори Read More »