Нова европейска директива, насърчаваща равенството между половете

Нова европейска директива, насърчаваща равенството между половете

С решение от 22 ноември 2022 г. Европейският Парламент слага край на продължилата близо десет години процедура по приемането на Директива за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества, листвани на фондовата борса и за свързаните с това мерки (Директивата). Окончателният текст e подписан от представителите на Европейския съвет и Парламента на 23 […]

Нова европейска директива, насърчаваща равенството между половете Read More »