Европейската комисия проправя пътя за новo споразумение за свободно движение на данни между ЕС и САЩ

Европейската комисия проправя пътя за новo споразумение за свободно движение на данни между ЕС и САЩ

ЕС и САЩ са още една стъпка по-близо до осигуряването на свободен поток от данни помежду си. Развитието на отношенията им идва след като двете страни постигнаха основополагащо споразумение за нова Tрансатлантическа рамка за защита на личните данни (наричана по-долу „Рамката“) през март тази година (можете да си припомните нашия преглед на въпроса тук). Какво […]

Европейската комисия проправя пътя за новo споразумение за свободно движение на данни между ЕС и САЩ Read More »