Нова посока за фармацевтичната регулация в Европейския съюз

Нова посока за фармацевтичната регулация в Европейския съюз

На 26 април 2023 г., след неколкократни отлагания, Европейската комисия („ЕК“ / „Комисията“) обяви вижданията си за реформа във фармацевтичното законодателство. Предложенията на Комисията се определят като най-мащабните промени в тази насока за последните 20 години. Комисията публикува проекти на нови регламент и директива, които да заменят действащото фармацевтично законодателство, като се стремят към постигане […]

Нова посока за фармацевтичната регулация в Европейския съюз Read More »