Равно заплащане за равностоен труд – предстоящи правни промени и нови задължения за работодателите

Равно заплащане за равностоен труд – предстоящи правни промени и нови задължения за работодателите

Европейският съюз устойчиво продължава към изпълнение на своята цел „Съюз на равенство: Стратегия за равенство между половете (2020 – 2025 г.)“. В тази връзка преди няколко месеца бе приета Директивата за жените в бордовете (припомнете си нашия материал по темата тук). В средата на месец май пък бе официално публикувана Директива (ЕС) 2023/970 на Европейския […]

Равно заплащане за равностоен труд – предстоящи правни промени и нови задължения за работодателите Read More »