Корпоративни PPA

Корпоративни PPA

Какво е PPA? PPA (от англ. „power purchase agreement“) е споразумение за продажба на определено количество електрическа енергия, произведено от възобновяем енергиен източник (ВЕИ). Характерно за PPA е, че се сключва за сравнително дълъг период от време (между 10 и 20 години) при фиксирана цена или цена, свързана с пазарни фактори. Какво е предназначението на […]

Корпоративни PPA Read More »