Новата правна уредба на геотермалната енергия в България

Новата правна уредба на геотермалната енергия в България

На 13.10.2023 г. в Държавен вестник бяха обнародвани изменения и допълнения в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и няколко други закона, които имат за цел да развият търсенето, проучването и използването на геотермална енергия. От пакета с промени малка част се съдържа в ЗЕВИ – основно дефиниции. По-съществената част от измененията и допълненията, […]

Новата правна уредба на геотермалната енергия в България Read More »