Очаква се Европейският съюз да предостави временна закрила на бежанците от Украйна. Какво означава това за България?

Очаква се Европейският съюз да предостави временна закрила на бежанците от Украйна. Какво означава това за България?

По-рано тази седмица Европейската комисия предложи предоставянето на временна закрила на хората, бягащи от войната в Украйна, за период до три години. Решението на Съвета на ЕС се очаква в четвъртък, 3-ти март. Ако Съветът приеме такова решение, това ще бъде първият път, в който се предоставя временна закрила на територията на ЕС.

Какво е временната закрила?

Временна закрила се дава на лица, които са принудени да напуснат държавата си по произход, поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия или нарушаване на човешките права. Ако бъде въведена, временната закрила ще ползва, както украинските граждани, така и продължително пребиваващите в страната.

Какво ще се случи в България?

Ако Съветът на ЕС приеме решението, се очаква Правителството на България да приеме решение в същия смисъл за предоставяне на временна закрила на територията на България. Тъй като временната закрила е групова такава, тя се дава автоматично и не е необходимо лицата, които имат право да се ползват от нея, да подават допълнителни заявления. За да бъдат идентифицирани като носители на закрила, Държавната агенция за бежанците издава на лицата регистрационна карта.

Носителите на временна закрила имат следните права:

Право да останат в България

Те имат право да останат на българска територия за срока, определен с решението на Съвета на ЕС.

Право на работа

Лицата, които се ползват от временна закрила, имат право да бъдат наемани на работа, както и да упражняват свободни професии на територията на България, при спазване на разпоредбите, регулиращи съответната професия. 

Други права

Закриляните лица имат и право на: 

  • подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост;
  • социално подпомагане;
  • медицинска помощ при спешни състояния;
  • свободно завръщане в държавата си по произход.

За повече информация можете да се обърнете към:
адв. Иля Комаревски, Съдружник
ilya.komarevski@kdp-law.com
Симона Мокрева, Правен консултант
simona.mokreva@kdp-law.com