Какви са новите задължения за гражданите и бизнеса след измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“) от юли 2023 г.?

Какви са новите задължения за гражданите и бизнеса след измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“) от юли 2023 г.?

На 14.07.2023 г., в брой 60 на Държавен вестник, бяха обнародвани изменения в ЗМИП, с които се транспонират някои изисквания съгласно Петата директива относно борбата с изпирането на пари (Директива (ЕС) 2018/843) и се въвеждат допълнителни мерки за подобряване на механизмите за борба с изпирането на пари и финансиране на тероризма. С измененията в ЗМИП […]

Какви са новите задължения за гражданите и бизнеса след измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари („ЗМИП“) от юли 2023 г.? Read More »