Директивата за защита на лицата, които подават сигнали (Whistleblowers), започва да се прилага от 17 декември 2021

Директивата за защита на лицата, които подават сигнали (Whistleblowers), започва да се прилага от 17 декември 2021

Какво е Whistleblower и има ли той почва у нас? Лицата, които работят за дадена организация, често първи научават за заплахи или вреди на обществения интерес, възникващи в контекста на свързаните с тяхната работа дейности. Предоставянето на информация от тях съответно е изключително ценно, за да бъде своевременно защитен общественият интерес, особено когато се отнася …

Директивата за защита на лицата, които подават сигнали (Whistleblowers), започва да се прилага от 17 декември 2021 Read More »