The Whistleblowers Directive to apply as of 17 December 2021

The Whistleblowers Directive to apply as of 17 December 2021

Какво е Whistleblower и има ли той почва у нас? Лицата, които работят за дадена организация, често първи научават за заплахи или вреди на обществения интерес, възникващи в контекста на свързаните с тяхната работа дейности. Предоставянето на информация от тях съответно е изключително ценно, за да бъде своевременно защитен общественият интерес, особено когато се отнася …

The Whistleblowers Directive to apply as of 17 December 2021 Read More »