Ilya Komarevski

New warranty rules and consumer rights related to the sale of goods, digital content and digital services effective from 1 January

New warranty rules and consumer rights related to the sale of goods, digital content and digital services effective from 1 January

On 1 January 2022 a new Act on the supply of digital content and digital services and the sale of goods entered into effect. This Act transposes Directive (EU) 2019/771 and Directive (EU) 2019/770 harmonizing certain aspects of the supply of goods, as well as the supply of digital content and digital services. Who will […]

New warranty rules and consumer rights related to the sale of goods, digital content and digital services effective from 1 January Read More »

The Whistleblowers Directive to apply as of 17 December 2021

The Whistleblowers Directive to apply as of 17 December 2021

Какво е Whistleblower и има ли той почва у нас? Лицата, които работят за дадена организация, често първи научават за заплахи или вреди на обществения интерес, възникващи в контекста на свързаните с тяхната работа дейности. Предоставянето на информация от тях съответно е изключително ценно, за да бъде своевременно защитен общественият интерес, особено когато се отнася

The Whistleblowers Directive to apply as of 17 December 2021 Read More »