От 4 януари 2022 г. ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код

От 4 януари 2022 г. ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код

От 4 ануари 2022 г. ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код. Целта е да се осигури защита на личните данни на физическите лица, регистрирани като самоосигуряващи се в регистър БУЛСТАТ, чийто код в момента е 10-цифрен и съвпада с тяхното ЕГН. Информация за новия си 9-значен код, потребителите ще могат да получат …

От 4 януари 2022 г. ЕГН в регистър БУЛСТАТ се преобразува в 9-цифрен код Read More »